Avgifter, deres liv ikke gjenkjenner før heterofile